KALENDARIUM

"Biedroneczki" - zajęcia taneczno-baletowe dla dzieci

zajęcia od 5 r.ż.

 Zajęcia taneczne z elementami baletu przeznaczone dla dzieci od 5 r.ż.

W programie:
- zapoznanie dzieci z elementami tańca przez zabawę
- wprowadzenie grup w układy taneczne, odpowiadające ich wiekowi i możliwościom
- nauka prawidłowej postawy
- poznawanie muzyki
- prawidłowe wykonanie układu
- przygotowanie układów tanecznych z możliwością występów estradowych

 

 II piętro, sala nr 21

Instruktor: Natalia Gajewska