KALENDARIUM

"Biedroneczki" - zajęcia taneczno-baletowe dla dzieci

grupa średniozaawansowana 7-10 lat

 Zajęcia taneczne z elementami baletu przeznaczone dla dzieci w wieku  7-10 lat.

W programie:
- zapoznanie dzieci z elementami tańca przez zabawę
- wprowadzenie grup w układy taneczne, odpowiadające ich wiekowi i możliwościom
- nauka prawidłowej postawy
- poznawanie muzyki
- prawidłowe wykonanie układu
- przygotowanie układów tanecznych z możliwością występów estradowych

Instruktor: Natalia Gajewska 


Koszt: 45 PLN /miesiąc