31.01

18:00

Z przyczyn niezależnych od ChCK koncert został odwołany!!!Koncert świąteczny pt."A Jezusek śpi spokojnie. Śląskie pastorałki Grzegorza Spyry"

Więcej informacji: urszula@chck.pl,
tel. 32 349 78 84