KALENDARIUM

Realizacja projektów w ramach programu edukacji kulturowej

Zapraszamy do składania ofert na realizację projektu w ramach programu edukacji kulturowej.

Oferty należy składać (osobiście, listownie lub drogą mailową) w sekretariacie ChCK Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów, tel. 32/ 349 78 60 e-mail: sekretariat@chck.pl w terminie do 2 czerwca 2017 roku.
Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 23 czerwca 2017 roku.

Regulamin zgłaszania projektów

Formularz zgłoszeniowy