KALENDARIUM

8.02

18:30

REWIZOR

Mikołaj Gogol
Artystyczna Akademia Seniora

Czas trwania spektaklu: 60 min.

Teatr Rozrywki-Mała Scena

Bilety: 10 PLN

Więcej informacji oraz rezerwacja biletów:
jolanta_s@chck.pl, 32 349 78 62/63

REWIZOR

Mikołaj Gogol

Artystyczna Akademia Seniora

 

Wiosną 2017r. z inicjatywy Jolanty Motyki zastępcy dyrektora Chorzowskiego Centrum Kultury oraz Magdaleny Sekuły, Pełnomocnika Prezydenta Chorzowa ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej, powstała Artystyczna Akademia Seniora, w ramach której działa m. in. grupa teatralna. Od początku opiekuje się nią aktorka Beata Chren, która pracuje z seniorami nad tekstem i interpretacją, prowadzi warsztaty  i reżyseruje przedstawienia.

Pierwszą premierą Akademii (czerwiec 2017) był spektakl „Babcia i Dziadek dla malucha", złożony z wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy, kolejna „Rewizor” M. Gogola ( premiera 26 września 2018). Sztuka została również zaprezentowana 9 października w ramach II Festiwalu Ludzi Szczęśliwych PROSKENION. Jury konkursu przyznało Artystycznej Akademii Seniora I miejsce, co niewątpliwie okazało się ogromnym sukcesem i motywacją do dalszych działań twórczych. Seniorzy chętnie biorą udział w zajęciach, dzięki którym wyzwalają drzemiące w sobie aktorskie talenty oraz chętnie dzielą się swoimi  osiągnięciami,występując w przedszkolach, w szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, bo - jak mówią- chcą dawać radość.