KALENDARIUM

Studio Teatralne "Zwierciadło"

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych

Zajęcia dla dzieci w wieku od  7 do16 lat
chcieliby rozwijać artystyczną wrażliwość, poznać różne techniki teatralne 
oraz stworzyć dzieło sceniczne na miarę swoich możliwości wiekowych i własnych zainteresowań.
Przewidywana liczebność grup: 8-12 osób.

Program  Studia  Teatralnego "Zwierciadło":
- doskonalenie kultury żywego słowa i interpretacji scenicznej,
- zabawy ortofoniczne
- kształtowanie świadomości scenicznej
- wprowadzenie podstawowych zadań scenicznych w planach: żywym,
  lalkowym, plastycznym oraz teatrze cienia;
- animację przedmiotu i lalki;
- zabawy muzyczno- ruchowe
- realizacja spektaklu

Instruktor grupa młodsza: Ewa Skowiera

Instruktor grupa starsza: Ewa Skowiera


Zajecia:

grupa starsza (12-16 lat)- poniedziałek 17.00-20.00 (duża sala baletowa)

 

grupa młodsza (7-10 lat)-środa 17.00-20.00 (duża sala baletowa)

 

Zespół Teatralny „ Zwierciadło” został założony w 2013 roku w CHCK i pracuje do dziś pod kierunkiem pani Ewy Skowiery. Do grupy należą młodzi szaleni ludzie w wieku od 7 do 16 lat. Wspólnie z instruktorem wypracowali swój styl gry na scenie, co roku też poznają nowe techniki teatralne i poszerzają swoje aktorskie doświadczenia. Na scenie szukają możliwości wyrażenia siebie poprzez gest, ruch, kostium, taniec, śpiew. W działaniach teatralnych widzą nie tylko możliwość świetnej zabawy, ale także dzięki niej budują głębokie przyjaźnie, uczą się empatii i czujności wobec drugiego człowieka. W repertuarze zespołu znalazły się takie spektakle jak: „Król Bul”, „Baśń o grającym Imbryku”, „Alicja w  Krainie Czarów” oraz najnowsze przedstawienie dla dzieci pt. „Bazyliszek”.