KALENDARIUM

"Wolność czytania" - zbiórka książek

Od kilku lat ( w roku bieżącym po raz 7.) organizowane jest przez Urząd Miasta Chorzów przedsięwzięcie kulturalne pod nazwą "Wolność czytania".

Wolność - jako że impreza odbywa się na centralnym deptaku handlowym Chorzowa - ulicy Wolności, a także z uwagi na swobodny przekaz treści, czytania - z uwagi na sedno sprawy. 
Biorąc pod uwagę ogólną tendencję braku powszechnego zainteresowania literaturą i w ogóle czytelnictwem, corocznie ogłaszamy zbiórkę książki. W jej efekcie podczas giełdy książki, bezpłatnie oddajemy kilkanaście tysięcy zebranych tytułów nowym właścicielom. W ramach imprezy organizujemy też spotkania autorskie, animacje, wystawy, koncerty związane z szeroko pojętym "czytelnictwem" a także Żywą Bibliotekę.  Działania odbywają się w plenerze i instytucjach, tak aby dostęp do nich był najprostszy i najciekawszy.
Osoby chętne do oddania swoich wydawnictw zapraszamy do zdeponowania ich w poniżej wymienionych instytucjach:

  • Urząd Miasta Rynek 1

  • Miejski Dom Kultury „Batory” ul. St. Batorego 6

  • Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3

  • Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59

  • Młodzieżowy Dom Kultury ul. Lompy 13

  • Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej

  • Muzeum ul. Powstańców 25

     

Zbiórka prowadzona jest do 13.09.2017 r.

Z kolei 14 września, podobnie jak rok temu zapraszamy do udziału w WOLNOŚCI CZYTANIA.

A w programie : giełda książki, zajęcia animacyjne inspirowane literaturą, spotkania autorskie, Żywa Biblioteka.