KALENDARIUM

25.04

17:00

z cyklu PRZEWODNIK OPOWIADA - Beskidenverein - mit a rzeczywistość

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Miasta Chorzów oraz Chorzowskie Centrum Kultury zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu PRZEWODNIK OPOWIADA.

wstęp: ChCkarta

więcej informacji: damian@chck.pl tel. 32 349 78 71/63

Dzieje Beskidenverein to nie tylko interesująca historia niezwykle ważnej dla
Beskidów organizacji turystycznej. To również historia skomplikowanych związków
zachodzących między turystyką a polityką, w której ta pierwsza stała się narzędziem
uprawiania tej drugiej. To jednak także złożony proces walki o zachowanie pamięci o
trudnych dla beskidzkiej turystyki czasach, który z jednej strony obejmuje zaciekły
spór o charakter narodowy tych gór, a z drugiej zaś rywalizację o ich turystyczne
zagospodarowanie. Spotkanie poprowadzi znany już Państwu dr hab. Michał Bożek.

 

spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej (I piętro)