#zostańYoutuberem - warsztaty online przygotowane przez Chorzowskie Centrum Kultury.

*Projekt realizowany w ramach 7. Edycji Budżetu Obywatelskiego 2020 w Miasto Chorzów