CHWALIMY SIĘ!

W ramach II konkursu grantowego - Konwersja cyfrowa domów kultury, Chorzowskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Strefa Aktywizacji Medialnej (SAM) - multimedia w kulturze”.
Nasz projekt zakłada stworzenie warunków (przestrzeń, infrastruktura, program merytoryczny) do realizacji zadań z obszaru aktywizacji i edukacji medialnej mieszkańców.
Z ponad 400 wniosków z całej Polski 400 wybrano tylko 60!