#Chwalimysię

*Więcej informacji o programie i wynikach naboru znajdziecie na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-czytelnictwa4

#chwalimysię #mamyto #działamy #będziesiędziało