Cykl Koncertów 21+

 

Seria  koncertów "+21" ma na celu zaprezentowanie najciekawszych współczesnych zjawisk muzycznych, rzadko prezentowanych na scenach różnego rodzaju instytucji kultury. 

Naszym celem jest zatem otwarcie się na inny nurt muzyczny, często dostępny tylko w klubach i na imprezach plenerowych, jak również zaproponowanie czegoś innego widzom, którzy wcześńej nie poszukiwali u nas propozycji dla siebie. 

Cykl „+21”, który jest skierowany dla najrzadziej obecnej w instytucjach kultury grupy wiekowej między dwudziestym a czterdziestym rokiem życia.

Koncerty w ramach cyklu odbywają się przez cały rok w sali widowiskowej Chorzowskiego Centrum Kultury, przynajmniej raz na dwa miesiące staramy się zaproponować coś dla tej grupy docelowej. 

Do tej pory zorganizowaliśmy dziesięć koncertów wchodzących w cykl "+21". Wystąpili u nas Kortez, Mela Koteluk, Julia Marcell, Marcelina, Lao Che, Fismoll, L.U.C, The Dumplings, Miuosh oraz Marika.