#ERASMUSPLUS #DZIAŁAMY

26-30 października grupa naszej młodzieży z Chorzowa wyjechała do Czech, gdzie wspólnie z młodzieżą z Karwiny uczestniczyła w warsztatach podczas których pracowała m.in.: nad rozwojem osobistym, doskonaleniem kompetencji miękkich oraz przygotowaniem i prezentacją własnych inicjatyw, które w późniejszym czasie mogą zostać realizowane.
 
Projekt YOUTH CANVAS realizowany jest przez organizację Karviná 2000, obecně prospěšná společnost z Czech i Chorzowskie Centrum Kultury w ramach programu Erasmus +. Kierowany jest do młodych ludzi z Chorzowa i Karwiny, którzy chcą działać aktywnie w obszarze kultury w swoich społecznościach lokalnych.
________________
Celem projektu jest:
- mobilizacja młodzieży i aktywne obywatelstwo (zaangażowanie co najmniej 20 młodych ludzi w każdym kraju, samodzielne przygotowywanie imprez, wolontariat)
- rozwój umiejętności miękkich (co najmniej 10 warsztatów i dwa międzynarodowe wyjazdy szkoleniowe)
- współtworzenie społecznościowych centrów sztuki
- wspieranie kreatywności młodzieży (możliwość realizacji projektów artystycznych w ramach Inkubatora)
- rozszerzenie działań w przestrzeni publicznej (przygotowanie gry miejskiej Actionbound skupiającej się na zabytkach kultury w mieście)
- pogłębianie współpracy między organizacjami partnerskimi i poszerzanie kompetencji