Chór Mieszany LUTNIA Chorzów

Chór Mieszany "Lutnia" to najstarszy zespół kulturalny w Chorzowie.

Zespół działa od 1908 roku, co daje mu także pozycję jednego z najstarszych na terenie województwa śląskiego. Dłuższą przerwę w trwającej do dziś aktywności, wymusiły na grupie jedynie dwie wojny światowe. Po nich „Lutnia” natychmiast wracała do działania. O poziomie artystycznym chóru świadczą liczne nagrody i wyróżnienia.

W trudnych czasach zespołowi przyświecała idea budzenia ducha patriotycznego, tęsknoty za polskością miasta, a także krzewienia piękna języka ojczystego i tradycyjnych wartości, nie tylko śpiewem, ale i poprzez inscenizacje teatralne. Chórzyści „Lutni” byli powstańcami śląskimi i uczestnikami działań wojennych. W roku 1922 zespół witał wkraczające do miasta oddziały wojska polskiego przy triumfalnej bramie na ul. Wolności.

Powojenna działalność Chóru Mieszanego „Lutnia” to pasmo sukcesów artystycznych pod prężnym mecenatem Huty „Kościuszko”. Setki koncertów dla mieszkańców Chorzowa oraz wyjazdy zagraniczne potwierdzały opinię o perfekcyjnym warsztacie chóralno-estradowym „Lutni”. W nowej rzeczywistości, po przemianach ustrojowych w Polsce, zespołowi pomogły władze lokalne, zapewniając środki na bieżącą działalność śpiewaczą.

Za sprawą pierwszej w historii zespołu kobiety dyrygent, Jadwigi Wandiger, chór zaczął odzyskiwać należne miejsce w środowisku muzyczno-kulturalnym. „Lutnia” brała udział w licznych koncertach, festiwalach i przeglądach chóralnych, organizowanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr. W roku 1998 Chór „Lutnia” uroczyście świętował jubileusz 90-lecia swego istnienia, dając chorzowianom popis swych możliwości podczas okazjonalnego koncertu. Nie inaczej było w roku 2003 podczas obchodów 95-lecia działalności i w roku 2008, kiedy to „Lutnia”, już jako sekcja chóralna Chorzowskiego Centrum Kultury, świętowała swoje 100-lecie. W roku 2000 chór śpiewał podczas inauguracji działalności Miejskiej Galerii Sztuki „MM”, zaś w styczniu 2008 roku wystąpił na otwarciu Chorzowskiego Centrum Kultury. W czerwcu 2012 roku chór znów, jak przed dziewięćdziesięciu laty, zaśpiewał przy triumfalnej bramie na ul. Wolności. Po reaktywowaniu amatorskiego teatru „Reduta Śląska”, chórzyści - tak jak u progu swej działalności, występują w przedstawieniach grupy. Pojawili się na scenie także w widowisku „Moja-Nasza Klasa” Mariana Makuli. Zasłużony dla kultury muzycznej Śląska Chór Mieszany „Lutnia” na swoje 100-lecie uhonorowany został przez władze Chorzowa medalem im. Teodora Kalide za osiągnięcia w dziedzinie kultury. W setną rocznicę powstania pierwszego na Śląsku chóralnego sztandaru, 11 maja 2013 roku, chórzyści odebrali jego unowocześnioną replikę. Z okazji 105-lecia istnienia „Lutni” nowy sztandar udekorowany został najwyższym muzycznym odznaczeniem Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr - Złotą Odznaką Honorową z brylantem, za całokształt działalności zespołu. Od lutego 2009 roku chórem dyryguje absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach Łukasz Szmigiel.

Koncert okolicznościowy zaplanowano na 23 listopada br. o godz. 17:00 w Chorzowskim Centrum Kultury. – Nie przeceniamy istoty tego wydarzenia, to po prostu podsumowanie kolejnych pięciu lat działalności i okazja do spotkania w szczególnej atmosferze. Ranga koncertu nie jest tak znacząca jak w przypadku obchodów stulecia, ale mimo to jest dla nas źródłem ogromnej radości – mówi Janusz Karaś, prezes chóru. – Repertuar niech pozostanie niespodzianką. Powiem tylko, że przygotowujemy zestaw utworów, w którym znajdą się nie tylko znane, ale także zupełnie nowe utwory – zapowiada. Patronat honorowy nad koncertem sprawuje prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Podczas jubileuszowego wydarzenia zasłużeni chórzyści wyróżnieni zostaną odznakami Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Gośćmi uroczystego koncertu będą rodzice chrzestni repliki sztandaru: Maria Nowak poseł na Sejm RP i Roman Warzecha prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Krzysztof Knas