NOWA WYSTAWA W GALERII W BRAMIE!

"W tych, którzy zawierzyli rozumowi lub przekonaniu o interwencji siły wyższej, nieprzewidywalne zdarzenia wyjęte z kontekstu przeznaczenia bądź logiki budzą niepokój. Odczuwamy lęk przed absurdem, przerwą w strukturze świata, szparą w gęsto splecionej tkaninie Kosmosu. Są sprawy, na które nie znajdujemy odpowiedzi, a jakie wyrywają nas z łagodnego porządku, pozornej organizacji świata. Zawierzając poczuciu własnej wyjątkowości, nie chcemy przyznać, że świat mógłby być wobec nas obojętny i całkowicie z nami niezwiązany. Chcemy czuć się niezbędni, konieczni". (Olga Naliwajko)