9.09

17:00

Otwarcie wystawy mobilnej plansz z projektu / Pola widzenia książki - pomosty / WOLNOŚĆ CZYTANIA 2022

Od 9 do 30 września 2022 r. Chorzowskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza do zwiedzania wystawy mobilnej "Pola widzenia książki – pomosty" organizowanej przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej.

Wstęp wolny / DOLNE FOYER CHCK

Więcej informacji:
barbara_g@chck.pl tel. 32 349 78 69

Wystawa mobilna „Pomosty” stanowi podsumowanie czterech wystaw artystyczno-literackich, które stanowiły trzon projektu „Pola widzenia książki – pomosty” i realizowane były w Galerii Intymnej Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Myślą łączącą ekspozycje była chęć odwrócenia procesu ilustrowania. Tym razem to dzieła plastyczne zainspirowały pisarzy do stworzenia tekstów w różnorodnych formach – prozy, poezji czy eseju – a nie odwrotnie. Wystawa obejmuje prace składające się na ekspozycje, plansze z opisem projektu i biogramami zaproszonych autorów.

Projekt „Pola widzenia książki”, realizowany od 2017 r., został zaplanowany jako wieloletni cykl, którego nadrzędnym celem jest nowatorska promocja czytelnictwa poprzez konfrontowanie literatury z innymi dziedzinami sztuki w sposób niekonwencjonalny.

W 2021 r. celem projektu było poszukiwanie pomostów pomiędzy literaturą i sztuką wizualną oraz twórcą i odbiorcą. Piąta odsłona projektu, o podtytule „pomosty”, została zainspirowana pracą „Pływający pomost” Christo, jednego z twórców sztuki krajobrazu (land art). Artysta stworzył instalację, która połączyła dwa włoskie miasteczka i wyspę na jeziorze Iseo. Kładka, której kolor zmieniał się wraz z rytmem przyrody i natężeniem naturalnego oświetlenia, była otwarta 24 godziny na dobę przez 16 dni. Ideę „pomostu” łączącego różne porządki – świat natury i świat sztuki – oraz odbiorców z różnych środowisk i grup społecznych, organizatorzy przenieśli na grunt wspólnych działań artystów i literatów.

Projekt „Pola widzenia książki – pomosty” zbliżył twórców (tylko pozornie) dalekich od siebie, skłaniając ich do rozmów o wartościach i wzajemnego inspirowania się. Ten „pomost” łączy sztukę wizualną i tekst literacki, lecz przede wszystkim jest kładką, na której wszyscy możemy się spotkać i która pozwala przyglądać się sobie z bezpiecznej odległości. Dzieło sztuki to punkt wyjścia, do którego każdy może dodać swoją osobistą, twórczą wypowiedź.

Organizator: Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej

Projekt graficzny plansz i identyfikacja projektu: Jadwiga Lemańska

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, program Partnerstwo dla książki.

 

Wystawa udostępniona w terminie: 9-30.09.2022 r.