Proskenion - Festiwal Ludzi Szczęsliwych

Proskenion to festiwal na którym grupy seniorów dziela się swoimi aktywnościami i artystycznymi działalnościami. 

Celem tego projektu jest wymiana różnego rodzaju działalnośći środowiska 60+ oraz ukazanie go szerszej grupie odbiorców. Promujemy tym samym aktywne spędzanie czasu przez osoby starszę i zapobiegamy problemom samotności. Festiwal docenia pracę seniorów za pomoca przeglądu przygotowanych przez nich przedstawień i inicjatyw twórczych. 

Projekt jest kierowany oczywiście do osób starszych, grup zorganizowanych, jak i tych nieformalnych. 

Odbywa się w grudniu każdego roku. 

Festiwal Ludzi Szczęśliwych „Proskenion” to wydarzenie, którego celem jest promowanie wśród seniorów aktywnej postawy wobec życia kulturalnego oraz zachęcanie do realizowania własnych pomysłów artystycznych. Pomysł na realizację jest prosty: sprawić, by najstarsi mieszkańcy Chorzowa nie tylko oglądali spektakle teatralne, ale sami zaangażowali się w ich realizację. Jako aktorzy, scenarzyści czy reżyserzy. Wydarzenie integruje też środowisko 60+ działające w Chorzowie i okolicach w wielu miejscach i wielu dziedzinach. Wykonania sceniczne różnych grup seniorów również ich konfronuje i motywuje do dalszej pracy i działania.