Protokół I etapu XII Festiwalu Amatorskiego Ruchu Artystycznego FARA