22.06

18:00

SPOTKANIE AUTORSKIE I PROMOCJA KSIĄŻKI INGMARA VILLQISTA KRÓLEWSKA HUTA BAŚŃ MIEJSKA

Spotkanie z autorem oraz czytanie fragmentów książki.

Prowadzenie: prof. Zbigniew Kadłubek

wstęp z zaproszeniami do odbioru w kasie ChCK
więcej informacji rezerwacja miejsc: barbara@chck.pl, tel. 32 349 78 60

* Każdy Widz przed wejściem na teren wydarzenia CHCK/SDK zobowiązany jest do wypełnienia formularza „Pytanie kierowane do gości odwiedzających Chorzowskie Centrum Kultury (zwany dalej „Oświadczeniem”) z aktualną datą wydarzenia i złożenia go pracownikowi CHCK/SDK. Oświadczając, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz podając swoje dane kontaktowe.

POBIERZ OŚWIADCZENIE