Turniej Sztuki Recytatorskiej „Promuj Śląsk”

Podstawowym założeniem projektu  jest promocja śląskich twórców, niejako naszych sąsiadów, poetów i prozaików tego jedynego w swoim rodzaju regionu.

Celem projektu jest nie tyle sam konkurs, który cieszy się coraz większą popularnoscią, ale także promowanie tych, którzy mimo swojej wielkości są dla nas ślązaktów wciąż mało znani.

Turniej skierowany jest niemalże dla każdego, podzielony został jednak na kategorie wiekowe: 
szkoły podstawowe - klasy 1-3;
szkoły podstawowe - klasy 4-6;
szkoły podstawowe - klasa 7 oraz gimnazja - klasy 2-3;
szkoły ponadgimnazjalne;
dorośli.

Odbywa się corocznie w końcówce roku, na przełomie listopada i grudnia. 

Są wśród  śląskich poetów i twórców osoby mało znane ale i powszechnie rozpoznawalne, wielkie i historyczne. Śląsk się zmienia w dzisiejszych czasach szybciej niż kiedykolwiek. Tak samo zmienia się jego literatura. Dzięki Turniejowi młodzi ludzie, którzy dojrzewają właśnie w tym miejscu, mają szansę uświadomić sobie jego specyfikę i całą złożoność. My – odbiorcy, miłośnicy słowa mówionego mamy szansę uświadomić sobie, że Śląsk nie tylko węglem stoi, ale jest on również zagłębiem kulturalnym. Można mieć nadzieję, że z tej świadomości wyrośnie duma z miejsca zamieszkania, że wyrośnie nam pokolenie bez kulturalnego kompleksu.

Turniej ma jeszcze jedną zaletę, oprócz promocji Naszych Artystów Pisarzy, promuje także Naszych Artystów Malarzy, gdyż to między innymi ich obrazy są nagrodami dla uczestników. Mowa tu o takich twórcach jak Marian Knobloch, Andrzej Kuczok, Piotr Pilawa, Aleksandra Rej i wielu innych.

„Promuj Śląsk” wpisał się już na dobre w kulturalny krajobraz Chorzowa.