15.11

17:00

Wręczenie nagród konkursu na reportaż pod nazwą „Szukam, odkrywam, działam”

W sali konferencyjnej CHCK przed spotkaniem z cyklu „Przewodnik Opowiada”

Więcej informacji:barbara@chck.pl, tel. 32 349 78 72

W ramach programu PROMOCJA CZYTELNICTWA, projekt „Otwarci na literaturę - czytamy, działamy i udostępniamy"
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego”