Rejestracja do nowego systemu zajęciowego - VisualActivity

Instrukcja systemu zajęć Visual Activity:

Link do systemu: https://cck.systemzajeciowy.pl/#/access/signin/

Prosimy o kliknięcie pola: Rejestracja i uzupełnienie danych.

W ciągu 15 min na Państwa skrzynkę zostanie wysłany link aktywacyjny, w który należy wejść.

Po zalogowaniu się prosimy, by wprowadzić uczestnika zajęć:

  • Z lewej strony wybieramy moduł: Uczestnicy zajęć.
  • Prosimy o kliknięcie w zielone okienko w prawym górnym rogu z napisem: Dodaj Uczestnika zajęć.
  • Prosimy o wprowadzenie danych dziecka lub jeśli rejestrujecie się jako osoba dorosła to  prosimy, by wpisać swoje dane.
  • Uwaga: Jeden rodzic może zarejestrować kilkoro swoich dzieci. Przy wprowadzaniu kolejnych osób za każdym razem należy wybrać pole: Dodaj uczestnika zajęć, a następnie wprowadzić jego dane.

Rejestracja na zajęcia:

  • Wybieramy z modułów pole: Rejestracje.
  • Wybieramy zajęcia do których należymy (prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami ChCK, SDK lub bezpośrednio instruktorem w celu upewnienia się, że w grupie jest miejsce).
  • Uwaga: Nazwa każdych zajęć oznaczona jest  miejscem, w których się odbywa – ChCK  (Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3) lub SDK (Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59). Przy wyborze zajęć prosimy o zwrócenie na to uwagi.
  • Aby dołączyć do zajęć wybieramy zielone okienko: Rejestracja, znajdujące się z prawej strony w kolumnie: Akcje.
  • W polu: Wybierz osobę, wybieramy użytkownika, którego chcemy zapisać na zajęcia.
  • Następnie klikamy pole: Zarejestruj użytkownika. W tym miejscu pojawia się regulamin oraz zgody:

-Zgoda na samodzielny powrót dziecka

-Zgoda na udział w wydarzeniach artystycznych

-Zgoda na publikację wizerunku

-Zgoda Newsletter

-Zgoda dzieci

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze zgodami

Po odhaczeniu wybranych zgód prosimy wybrać TAK. W tym momencie zgody zostaną zapisane. Aby wrócić do rejestracji prosimy kliknąć w dowolne ciemne pole obok ramki.

 

Po tym kroku Uczestnik jest już zarejestrowany na zajęcia.

Jeśli chcą Państwo sprawdzić grafik zajęć, należy wejść w moduł: Kalendarz.

 

Opłaty za zajęcia:

Aby opłacić zajęcia należy wejść w moduł: Harmonogram wpłat.

Pojawi nam się lista wpłat za dane zajęcia do końca ich trwania tj. do czerwca.

Aby zapłacić za dany miesiąc należy płacić zgodnie z datą płatności klikając na zielone okienko (Dodaj do koszyka). Uwaga:W przypadku grup, które płacą za wrzesień połowę prosimy, by płatności dokonać ostatniego dnia września, gdyż dopiero po zapisaniu wszystkich osób pracownik ChCK i SDK nastawi dla całej grupy 50% zniżki

Uwaga: Jeśli Państwo należą do wielu grup można wyświetlić nazwy zajęć.

Aby tego dokonać prosimy o wybranie pola z trzema kreskami, które znajduje się z prawej strony obok słowa: Akcje. Następnie należy zaznaczyć: Zajęcia.Dodatkowo można również zaznaczyć: Grupa.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Chorzowskie Centrum Kultury – natalia@chck.pl

Starochorzowski Dom Kultury - agnieszka_w@chck.pl