XXII TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ „PROMUJ ŚLĄSK”

XXII TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ „PROMUJ ŚLĄSK”

W ramach Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Promuj Śląsk” corocznie spotykają się recytatorzy wszystkich typów szkół (od I klasy szkoły podstawowej po ostatnią szkoły ponadpodstawowej) oraz dorośli aby promować śląskich poetów i prozaików. Turniej Sztuki Recytatorskiej „Promuj Śląsk” powstał z inicjatywy Szkoły Podstawowej Nr 17, która wpisała pomysł w wychowanie regionalne dzieci i młodzieży. Pomysłodawczyniami turnieju są panie Bożena Karpińska i Teresa Adamkiewicz. Od roku 2008 koordynację projektu przejęło ChCK.

Corocznie w turniejowe szranki staje kilkudziesięciu recytatorów. Prezentowana jest poezja i proza twórców związanych przez urodzenie lub zamieszkanie ze Śląskiem. Dzięki temu uczestnicy poznają nie tylko samą literaturę i poezję, ale i dzieje Śląska, jego niezwykłą historię i dziedzictwo kulturowe.

Turniej odbywa się w pięciu kategoriach wiekowych:

- szkoły podstawowe - klasy 1-3;

- szkoły podstawowe - klasy 4-6;

- szkoły podstawowe klasy 7-8;

- szkoły ponadpodstawowe;

- dorośli;

 

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania

 

W tym roku prezentacje konkursowe odbędą się w dniach 15 i 16 kwietnia 2024 r.

Ostateczny termin wpłynięcia zgłoszeń do Chorzowskiego Centrum Kultury - 03 kwietnia 2024 r.

Podsumowanie oraz rozdanie nagród XXII Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Promuj Śląsk” odbędzie się w dniu prezentacji kandydatów.

Miejsce konkursu:

Chorzowskie Centrum Kultury - Scena pod Schodami

ul. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów

Organizatorami Turnieju są: Chorzowskie Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa nr 17, Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Chorzów. Partnerem projektu jest: Stowarzyszenie Scena, Kamera, Edukacja.