XXV EDYCJA CHORZOWSKIEGO FESTIWALU PRZEDSZKOLAKÓW BOBAS 2024

REGULAMIN XXV edycji Chorzowskiego Festiwalu Przedszkolaków „BOBAS’ 2024”

Organizatorem XXV edycji Chorzowskiego Festiwalu Przedszkolaków „BOBAS 2024” jest Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3.

Festiwal ma charakter konkursu i jest przeznaczony dla wszystkich przedszkoli z terenu Chorzowa.

1. Przebieg konkursu

06 maja, godz. 9.00 - 14.00 - przegląd zespołów (ChCK)

07 maja, godz. 9.00 - 14.00 - przegląd zespołów (ChCK)

13 maja, godz. 11.00 - Koncert Galowy (Sala Widowiskowa Chorzowskiego Centrum Kultury) - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów - występ laureatów (pozostałe przedszkola-delegacje)

2. Kategorie festiwalowe:

a) wokalna - zespoły,

b) wokalna - soliści,

c) wokalno-instrumentalna/instrumentalna (do wyboru)

d) taneczna,

e) teatralna.

3. Prosi się opiekunów zespołów o przygotowanie w miarę czystych form. W przypadku formy mieszanej opiekun zespołu powinien wskazać kategorię festiwalową (bierzemy pod uwagę formę przeważającą w programie).

4. Czas trwania występu: kategoria teatralna – do 15 min. pozostałe kategorie – do 10 min.

5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 15 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia prosimy składać w dziale podstawowym Chorzowskiego Centrum Kultury, I piętro, pokój nr 13 lub pocztą elektroniczną: beata@chck.pl

6. Uwaga - z każdego Przedszkola może uczestniczyć tylko jeden zespół w każdej z kategorii.

7. Harmonogram występów (termin i orientacyjna godzina) będzie umieszony na stronie internetowej ChCK  w terminie-do 26 kwietnia 2024 r., po przyjęciu wszystkich zgłoszeń.

8. Regulamin oraz karta zgłoszenia będzie do pobrania ze strony internetowej Chorzowskiego Centrum Kultury.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA DLA RODZICA

 

Sponsorzy:

  

Patronat: