WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO CHORZOWSKIEJ RADY SENIORÓW IV kadencji (2022-2025)

26 marca 2022 r. w lokalu przy ul. Wolności 3 w Chorzowie (dawna CUMA Cafe) w godzinach 9.00-17.00

odbędą się wybory uzupełniające do Chorzowskiej Rady Seniorów.

Listę kandydatów można znaleźć od 21 marca 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów: www.bip.chorzow.eu

Głosować mogą osoby w wieku co najmniej 60 lat, zamieszkałe w Chorzowie.