YOUTH CANVAS

 

Youth CANVAS - Cooperation and Activisation + New Vacancies + Artistic Synergy

Projekt YOUTH CANVAS realizowany jest przez organzację Karvina 2000 z Czech i Chorzowskie Centrum Kultury w ramach programu ERASMUS +. Kierowany jest do młodych ludzi z Chorzowa i Karwiny którzy chcą działać akywnie w obszarze kultury w swoich społecznościach lokalnych. 

Celem projektu jest:

- mobilizacja młodzieży i aktywne obywatelstwo (zaangażowanie co najmniej 20 młodych ludzi w każdym kraju, samodzielne przygotowywanie imprez, wolontariat)

- rozwój umiejętności miękkich (co najmniej 10 warsztatów i dwa międzynarodowe wyjazdy szkoleniowe)

- współtworzenie społecznościowych centrów sztuki 

- wspieranie kreatywności młodzieży (możliwość realizacji projektów artystycznych w ramach Inkubatora)

- rozszerzenie działań w przestrzeni publicznej (przygotowanie gry miejskiej Actionbound skupiającej się na zabytkach kultury w mieście)

- pogłębianie współpracy między organizacjami partnerskimi i poszerzanie kompetencji

 

W ramach realziacji proejktu w czerwcu i lipcu 2022 gościliśmy przedstawicielkę Karviny 2000 - Katarzynę Gattnar, która podczas shadowingu przez dwa tygodnie przyglądała się naszej pracy by przenieść na grunt swojej organizacji niektóre nasze rozwiązania  pracy z młodzieżą i środowskiem artystycznym Chorzowa.

W październiku młodzież z Chorzowa będzie miała szansę wyjzadu na warsztaty rozwoju umiejętności miękkich do Czech podczas których, wspólnie z młodzieżą z Karwiny będzie pracowała nad przygotowaniem i  prezentacją własnych inicjatyw które w późnejszym czasie zostanę realizowane.

 

Więcej informacji o projekcie: barbara_g@chck.pl tel. 32 349 78 69