Zajęcia Gordonowskie

GORDONKI – zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 0 do 3 r.ż. oparte na Teorii uczenia się muzyki prof. Edwina E. Gordona

ZAJĘCIA GORDONOWSKIE – umuzykalnianie niemowląt i dzieci od 0 do 3 r.ż. oparte na Teorii uczenia się muzyki prof. Edwina E. Gordona

TRWA NABÓR do grup - cykl 12 spotkań

„To, czego dziecko uczy się podczas pierwszych pięciu lat życia, tworzy podstawę dla całej późniejszej edukacji, która tradycyjnie rozpoczyna się wraz z przekroczeniem progu przedszkolnej czy szkolnej „zerówki”. Im wcześniej dziecko uzyska tę podstawę, tym więcej skorzysta z późniejszej edukacji…” (Gordon E.E. „Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci”).

Cykl 12 zajęć umuzykalniających dla niemowląt i małych dzieci do lat 3, które rozwijają wrodzone zdolności muzyczne dzieci, zapoznają je z bogatym słownikiem muzycznym i przygotowują do podjęcia w przyszłości nauki gry na instrumencie.

Podczas zajęć wprowadzamy dzieci w świat muzyki przy pomocy ludzkiego głosu wyłącznie na żywo. „Śpiewankom” i „rytmiczankom” w różnorodnych skalach i rytmach towarzyszą zwiewne chustki, miękkie piłeczki, bańki i inne kolorowe pomoce. Podążając za dziećmi nawiązujemy z nimi muzyczny dialog, zachęcamy je do naśladowania, a także do tworzenia i improwizowania!

Zajęcia prowadzone w duecie i to w duecie damsko-męskim pozwalają nam stworzyć niesamowitą i niezwykle wartościową muzyczną przestrzeń dla rozwoju zdolności małego dziecka, którą doceniają również rodzice!