Zajęcia gry na skrzypcach w ChCK

Zajęcia umuzykalniające gry na skrzypcach METODĄ SUZUKI

Praca oparta jest na systemie lekcji indywidualnych raz w tygodniu (Termin zajęć ustalany indywidualnie z prowadzącą)
Ograniczona liczba miejsc
Koszt miesięczny: 100 zł
Więcej informacji i zapisy: beata@chck.pl, tel. 32 349-78-78

 

Super jest to, że nie musimy spełniać żadnych warunków, żeby zacząć naukę. Każdy z nas może grać!

Metoda Suzuki jest to japońska metoda nauczania gry na instrumentach. Najczęściej stosuje się ją w przypadku nauki gry skrzypcach, wiolonczeli i pianinie. Jest to metoda stworzona przez Shinichi Suzukiego, który był japońskim muzykiem, filozofem i dydaktykiem.

Suzuki do nauczania muzyki podszedł w sposób naturalny, intuicyjny, a przede wszystkim immersyjny – czyli dokładnie tak, jak będąc dzieckiem uczyliśmy się mówić w języku ojczystym. Metoda ta nie jest klasyczna czy rygorystyczna, a bardziej traktuje muzykę, jako ciekawą zabawę oraz coś co jest z nami, w naszym życiu od początku. Dlatego też nie ma mowy, aby uczniowie się stresowali, czy robili coś, czego nie lubią. Nie muszą myśleć o egzaminach, ponieważ ich nie ma.

Metoda Suzuki opiera się nauce poprzez słuchanie muzyki oraz zabawę. Dzieciaki słuchając codziennie tej samej płyty uczą się melodii ze słuchu. Dokładnie tak samo jak w przypadku języka, z którym najpierw każdy z nas musiał się „osłuchać” zanim powiedział pierwsze „mama i tata”. I w tej metodzie wcale nie trzeba (przynajmniej na początku) znać nut, bo dzieci przede wszystkim uczą się grać na instrumencie poprzez naśladownictwo oraz z wykształcanego szybko dobrego słuchu.