Zajęcia plastyczne MALOWANKO

Pierwsze zajęcia: 18 września, sala nr 30, III piętro Warsztaty Plastyczne dla dzieci i młodzieży

Spotkanie organizacyjne 7 września o 17:45 w sali 30

Pierwsze zajęcia 18.09.2023 r.!

Opiekun artystyczny: Iwona Foryś 

mail: malowankochck@gmail.com
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. w dwóch grupach wiekowych

Prosimy o zapisywanie się drogą elektroniczną.Link do rejestracji znajduje się na stronie ChCK w zakładce aktualności.

Więcej informacji: 32 349 78 78/85

Grupa 6-9 lat - poniedziałki 15:30-17:30

Grupa 10-16 lat - poniedziałki 17:35-19:35

 

Program zajęć koła plastycznego zakłada wszechstronny rozwój umiejętności plastycznych uczestników, rozwijanie ich wyobraźni, twórczej postawy; wprowadzenie w świat kultury i sztuki poprzez poznawanie prac artystów - reprodukcji i oryginałów.
Miła, przyjazna atmosfera sprzyja twórczemu działaniu i swobodnej ekspresji plastycznej uczestników. Pracują oni w trzech grupach wiekowych, uwzględniających również poziom umiejętności plastycznych. Tematyka zajęć jest zgodna z aktualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami dzieci. Podczas zajęć koła plastycznego dzieci zapoznają się z nowymi technikami plastycznymi, udoskonalają wcześniej już poznane. Działania plastyczne obejmują rysunek, malarstwo, rzeźbę, techniki mieszane oraz elementy technik graficznych. 
Grupy starsze mają możliwość poznania techniki decoupage czy malowania na szkle, grupy młodsze dobrze bawią się malując paluszkami czy robiąc kukiełki
Prace uczestników często są prezentowane w różnych konkursach plastycznych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Są również prezentowane na wystawach stałych w naszej placówce oraz podczas cyklicznych imprez organizowanych we współpracy z innymi sekcjami. Rodzice dzieci mogą na bieżąco obserwować efekty pracy swoich pociech