KALENDARIUM

Zajęcia Recytatorskie dla dzieci i młodzieży w ramach Lekkiego Teatru Przenośnego

Uczestnicy zajęć są przygotowywani do miejskich, okręgowych i krajowych konkursów i turniejów recytatorskich.

Uczestnicy: od 7 lat wzwyż

Instruktor: Teresa Adamkiewicz - zapisy indywidualne tel. 32 349 78 84 lub urszula@chck.pl

Koszt konsultacji indywidualnych: 30 PLN/ 1 godz.

Sala nr 38 (III piętro)


TERESA ADAMKIEWICZ - długoletni instruktor teatralny, pracuje z recytatorami i zespołami teatralnymi 
z równym powodzeniem na terenie placówek oświatowych, jaki i kulturalnych. Była współtwórczynią 
i aktorką Teatru w Drodze przy Wojewódzkim Domu Kultury w Koninie. 
Prowadziła od najmłodszych lat i prowadzi dalej wiele zespołów teatralnych, kabaretowych i recytatorskich. 
Długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi przekłada się w Jej przypadku na sukcesy 
wychowanków, z którymi pracuje po kilkanaście lat i którzy zbierają najwyższe nagrody w mieście, 
województwie i kraju. 
W ponad trzydziestoletniej działalności kulturalnej najpierw na terenie Wielkopolski, 
a od ponad 20 lat na terenie miasta Chorzowa dopracowała się własnej metody pracy 
łącząc doświadczenie i ustawicznie podnoszone kwalifikacje zawodowe z pasją wychowawczą 
i teatralną.
Na przestrzeni lat stała się uznaną i cenioną organizatorką różnych działań kulturalnych 
w mieście z najsłynniejszym jej pomysłem i realizacją Turnieju Sztuki Recytatorskiej 
„PROMUJ ŚLĄSK” dla wszystkich typów szkół w mieście. 
Pracuje na stałe w Szkole Podstawowej Nr 17 w Chorzowie, ale w uznaniu jej pracy 
została zaproszona też do współpracy przez Gimnazjum Nr 4 oraz Społeczne Gimnazjum 
Śląskie w Chorzowie i CHCK. We wszystkich tych placówkach jej wychowankowie 
dopracowali się niebywałych sukcesów. 
W roku 2005 wspólnie z Mirosławem Orzechowskim reaktywowała Lekki Teatr Przenośny 
i podjęła z nim współpracę na niwie recytatorsko teatralnej co jeszcze podniosło prestiż 
jej działań. Dwukrotnie już w tym czasie była współorganizatorem warsztatów teatralnych 
w Łężkowicach, które spotkały się ze znacznym uznaniem zarówno młodzieży na stałe 
współpracującej z Teresą i Mirosławem, jak i ich rodziców oraz aktorów, reżyserów, muzyków 
i tancerzy, których na te warsztaty dla młodzieży zaproszono.

Uczestnicy ZAJĘĆ RECYTATORSKICH są przygotowywani do miejskich, okręgowych i krajowych konkursów
i turniejów recytatorskich, na których odnoszą wiele sukcesów.
Każdego roku repertuar recytatorów jest wystawiany w formie koncertów 
i popisów recytatorskich. Z chwilą osiągnięcia odpowiedniego poziomu aktorskiego recytatorzy zaczynają pracę w Lekkim Teatrze Przenośnym. 
Praca w zespole recytatorskim skupia się na:
- gimnastyce aparatu mowy,
- sztuce wymowy 
- ćwiczeniach dykcyjnych,
- interpretacji tekstów poetyckich i prozatorskich,
- poznawaniu literatury pięknej i sztuce doboru tekstów,
- poznawaniu reguł zachowania scenicznego