Zbliżamy się do obchodów 90-lecia Teatru „Reduta Śląska” powstałego w 1933r. w Chorzowie.

Swoje początki amatorski Teatr Ludowy Reduta Śląska datuje na rok 1933. Grupę tworzyli pasjonaci, absolwenci śląskich szkół, ludzie różnych zawodów, których celem było propagowanie kultury, teatru, a co najważniejsze języka polskiego.

Poświęcając swój wolny czas robili to zupełnie bezinteresownie, dlatego też bilety na wystawiane przedstawienia były tanie, a widzowie zawsze dopisywali. Mimo, że aktorami byli amatorzy, do realizacji spektakli teatralnych angażowali fachowców z dziedziny muzyki, scenografii czy reżyserii, dzięki którym wszystkie wystawiane sztuki były na bardzo wysokim poziomie.  W ciągu całej działalności Reduty przez teatr przewinęło się kilkaset osób, którzy byli przyjaciółmi i po pewnym czasie stali się jedną wielką rodziną.

Na początku swojej działalności redutowcy spotykali się w Domu Kultury Huty Kościuszko, który był opiekunem i  głównym patronem zespołu. W późniejszym czasie został on przeznaczony do remontu,  w celu otworzenia Teatru Rozrywki – teatru z prawdziwego zdarzenia. Swoje zajęcia Reduta kontynuowała w prowizorycznym Domu Kultury na  Paderewskiego w Chorzowie, a premiery (głównie bajki dla dzieci) były wystawiane w sali teatralnej szkoły podstawowej nr 5 oraz na scenie Teatru Miejskiego jeszcze przed jego zamknięciem.

Teatr działał z wielkim rozmachem, na przedstawienia przybywali nie tylko mieszkańcy Chorzowa , ale także osoby z ościennych miast. W ciągu pierwszych sześciu lat aktorzy zrealizowali 29 premier, co dawało około pięć nowych sztuk każdego roku. Po wojnie - do 1995 roku Reduta wystawiła ok. 80 premier.  W 1995 roku działalność Reduty Śląskiej została zawieszona. Natomiast w roku 2012 z inicjatywy vice prezydenta Chorzowa Wiesława Ciężkowskiego oraz dyrektorki Chorzowskiego Centrum Kultury Jolanty Motyki, odbyło się spotkanie z udziałem Pani Barbary Michalik (jako jednej z najdłuższym stażem członków Reduty) na którym podjęto decyzję o wznowieniu działalności. Do pełnej reaktywacji grupy doszło w marcu 2012 r. Pierwszym przedstawieniem po tak długiej przerwie była sztuka pt. „Tragedia prześlicznej Ulijanki i dojrzałego Edmunda” autorstwa i reżyserii Mirosława Orzechowskiego, której prapremiera odbyła się 23 lutego 2013 roku.