Centrum animacji

Często myślimy o kulturze w kategoriach rozrywki i spędzania wolnego czasu, tymczasem aktywne uczestnictwo mieszkańców w kulturze zwiększa poczucie ich zadowolenia z miejsca, w którym żyją, generuje rozwój społeczny i gospodarczy, przynosi miastu wymierne zyski. Przez działania animacyjne chcemy budować kapitał społeczny dzielnicy Centrum. 

Tworzymy koalicję podmiotów i organizacji. W 2016 roku uruchomiliśmy program mikrograntów na inicjatywy społeczne realizowane w centrum Chorzowa. Zapraszamy polskich i zagranicznych artystów i animatorów na rezydencje artystyczne, aby pracowali z mieszkańcami naszego miasta nad poprawą przestrzeni, w której żyjemy. W lutym 2016 roku w Chorzowskim Centrum Kultury została uruchomiona Galeria Antresola - miejsce dialogu o kulturze. Swoją twórczość będą w niej mogli prezentować zarówno artyści profesjonalni jak i miłośnicy różnych dziedzin sztuki, lokalne grupy twórcze. Chorzowskie Centrum Animacji czyni starania, aby poprzez kulturę zrewitalizować społecznie przestrzeń centrum Chorzowa. 

Program w swej pracy nawiązuje do tradycji przedwojennego „Domu Ludowego”.

Grudzień 2020

6.12

15:00

Centrum animacji
 

12.12

10:00

DZIECIĘCA AKADEMIA NAUKI 2019/2020 - WYKŁAD ODWOŁANY

Justyna Gajdek - Wszechobecne ciśnienie tak czy nie?

więcej informacji:
sabina@chck.pl tel. 32 349 78 67
Centrum animacji
 

16.12

16:00

Chorzów okiem Seniora Fotoreportera - WERNISAŻ ONLINE

Zapraszamy na otwarcie wystawy pt. Chorzów okiem Seniora Fotoreportera. Wernisaż to forma wizualnej odpowiedzi na pytanie o rolę miasta w życiu seniora. Stanowi nie tylko podsumowanie kilkumiesięcznych poszukiwań i dyskusji, ale również jest zapisem z obserwacji przestrzeni publicznej w czasie nieoczekiwanej pandemii.

Autorami zdjęć są Seniorzy, uczestnicy projektu „LOF - Lokalna Operatywa Fotoreporterska, czyli z miłości do fotografii i mojego miasta” dofinansowanego z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2020. Projekt autorstwa Fundacji OBYWATEL SZTUKI był realizowany we współpracy z Klubem „Seniorzy w podróży” oraz Chorzowskim Centrum Kultury.

Wystawa będzie prezentowana do końca grudnia w dolnym foyer, zaś w styczniu zostanie zaprezentowana w Galerii w Bramie.

16.12.2020 O GODZ. 16:00 - WERNISAŻ ONLINE NA NASZYM FACEBOOKU ORAZ FUNDACJI OBYWATEL SZTUKI

Więcej informacji:
magda_r@chck.pl tel. 698581505
Centrum animacji