KALENDARIUM

CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI KULTUROWEJ

Szanowni Państwo,

jak każdego roku zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie oferty na prowadzenie działań artystycznych w Chorzowskim Centrum Kultury.

Oczywiście, grupy twórcze związane z naszą instytucją od wielu lat, mogące poszczycić się znacznymi osiągnięciami, mają - co naturalne - priorytet,

ale z równym zainteresowaniem oczekujemy opisu projektów kreatywnych i nowatorskich zajęć, szczególnie tych, które uwzględniałyby różne dziedziny sztuki współczesnej nieobecne dotychczas w naszej działalności.

Szanowni Państwo, pragniemy (chcemy) także przypomnieć Państwu, że bardzo sprawdzoną formą realizacji różnorodnych działań twórczych są projekty krótkoterminowe.

Zachęcamy więc, aby w przypadku, gdy jest to uzasadnione, preferować zamknięcie danych działań w krótszym niż rok przedziale czasowym.

Życzymy wytrwałości i powodzenia.

REGULAMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW W RAMACH EDUKACJI KULTUROWEJ W CHORZOWSKIM CENTRUM KULTURY
I ODDZIALE STAROCHORZOWSKIM DOMU KULTURY WRZESIEŃ 2019 - CZERWIEC 2020 - pobierz

FORMULARZ OFERTOWY PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI KULTUROWEJ
W CHORZOWSKIM CENTRUM KULTURY I ODDZIALE STAROCHORZOWSKIM DOMU KULTURY
WRZESIEŃ 2019 – CZERWIEC 2020 - pobierz

 

Więcej informacji można uzyskać:

 - Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3, Chorzów tel. 32 349-78-60 lub 32 349-78-84

 - Starochorzowski Domu Kultury ul. Siemianowicka 59, Chorzów tel. 32 247-39-56

http://chck.bip.chorzow.eu/index.php?kat=146278228524099203