KALENDARIUM

Kino i ...czyli czytanie świata

Celem zajęć jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzenia kompetencji kulturowych i interpretacyjnych słuchaczy, aby spojrzały na teksty kultury jako nośniki różnych wartości:kulturowych,estetycznych,filozoficznych,historycznych. Motywowanie do samodzielnego uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych. Dla uczniów-zdobywanie kompetencji przydatnych w trakcie egzaminów zewnętrznych oraz na studia.

Temat realizowany w miesiącu wrześniu:

1. Główne elementy tworzące dzieło filmowe, literackie i plastyczne.

2. Treść i forma tekstu kultury-uwagi dla interpretatora.

3. Typy środków wyrazu-ćwiczenia na podstawie różnych tekstów kultury.

4.Między sztuką wysoką a niską.Istniejący podział

Instruktor: Ewa Noworzyn-Pilch

Nauczycielka dyplomowana,posiadająca szereg osiągnięć w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, podejmująca działania innowacyjne, za które była nagradzana. Od 2004 r.,współpracuje z Teatrem Nowym w Zabrzu.