KALENDARIUM

17.11

17:00

Koncert z okazji 110-lecia Chóru Mieszanego Lutnia

bilety: 5 PLN

Więcej informacji i rezerwacja biletów: natalia@chck.pl, tel. 32 349 78 84/65/63

Historia Chóru Mieszanego Lutnia:

Zespół działa od 1908 roku, co daje mu pozycję jednego z najstarszych
na terenie województwa śląskiego. Dłuższą przerwę w trwającej do
dziś aktywności, wymusiły na grupie jedynie dwie wojny światowe. Po
nich „Lutnia” natychmiast wracała do działania. O poziomie
artystycznym chóru świadczą liczne nagrody i wyróżnienia.
W trudnych czasach zespołowi przyświecała idea budzenia
ducha patriotycznego, tęsknoty za polskością miasta, a także
krzewienia piękna języka ojczystego i tradycyjnych wartości, nie tylko
śpiewem, ale i poprzez inscenizacje teatralne. Chórzyści „Lutni”
byli powstańcami śląskimi i uczestnikami działań wojennych. Rok 1913
to ważny okres – wówczas został zaprojektowany oraz uszyty sztandar
„Lutni”. W roku 1922 zespół witał wkraczające do miasta oddziały
wojska polskiego przy triumfalnej bramie na ul. Wolności w Chorzowie.
Powojenna działalność Chóru Mieszanego „Lutnia” to pasmo sukcesów
artystycznych pod prężnym mecenatem Huty „Kościuszko”. Setki
koncertów dla mieszkańców Chorzowa oraz wyjazdy zagraniczne
potwierdzały opinię o perfekcyjnym warsztacie
chóralno-estradowym „Lutni”. W nowej rzeczywistości, po przemianach
ustrojowych w Polsce, zespołowi pomogły władze lokalne,
zapewniając środki na bieżącą działalność śpiewaczą.
Za sprawą pierwszej w historii zespołu kobiety-dyrygent, Jadwigi
Wandiger, chór zaczął odzyskiwać należne miejsce w środowisku
muzyczno-kulturalnym. „Lutnia” brała udział w licznych koncertach,
festiwalach i przeglądach chóralnych, organizowanych przez Polski
Związek Chórów i Orkiestr. W roku 1998 Chór „Lutnia” uroczyście
świętował jubileusz 90-lecia swego istnienia, dając chorzowianom popis
swych możliwości podczas okazjonalnego koncertu. Nie inaczej było w
roku 2003 podczas obchodów 95-lecia działalności i w roku 2008, kiedy to
„Lutnia”, już jako sekcja chóralna Chorzowskiego
Centrum Kultury, świętowała swoje 100-lecie. W roku 2000 chór
śpiewał podczas inauguracji działalności Miejskiej Galerii Sztuki
„MM”. Współzałożyciel i członek Konfraterni Najstarszych Chórów
i Orkiestr Województwa Śląskiego.  W styczniu 2008 roku wystąpił na
otwarciu Chorzowskiego Centrum Kultury, który do dzisiejszego dnia
pozostaje siedzibą chóru. W czerwcu 2012 roku chór znów, jak przed
dziewięćdziesięciu laty, zaśpiewał przy triumfalnej bramie na ul.
Wolności. Zasłużony dla kultury muzycznej Śląska Chór Mieszany
„Lutnia” na swoje 100-lecie uhonorowany został przez władze Chorzowa
medalem im. Teodora Kalide za osiągnięcia w dziedzinie kultury. W setną
rocznicę powstania pierwszego na Śląsku chóralnego sztandaru, 11 maja
2013 roku, chórzyści odebrali jego unowocześnioną replikę. Z okazji
105-lecia istnienia „Lutni” nowy sztandar udekorowany został
najwyższym muzycznym odznaczeniem Śląskiego Związku Chórów i
Orkiestr - Złotą Odznaką Honorową z brylantem, za
całokształt działalności zespołu. Od lutego 2009 roku chórem
dyryguje absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach mgr Łukasz Szmigiel.
To właśnie pod jego przewodnictwem chór zdobywa nagrody na
różnorodnych festiwalach – do najświeższych zaliczyć można: I
Ogólnopolski Festiwal Chóralny ‘Cantus’ im. Józefa Świdra w roku
2015 – Złote Pasmo i I miejsce w kategorii Chórów Mieszanych. W roku
2016 Złote Pasmo i I miejsce w kategorii chórów mieszanych na VI
Festiwalu Pieśni Eucharystycznej "O Salutaris Hostia" w
Katowicach-Piotrowicach. We wrzesniu 2017 roku "Lutnia"
wyspiewała Złote Pasmo i I miejsce na Festiwalu Pieśni Maryjnej
"Magnificat" w Piekarach Śląskich.