KALENDARIUM

Kultura na Wolności

Projekty mogą składać:

- osoby pomiędzy 16 a 35 rokiem życia;

- młodzieżowe grupy nieformalne;

- organizacje pozarządowe.

 

Kwota dofinansowania jednej inicjatywy to minimum 3 000 zł

 

WAŻNE TERMINY

- „Napisz z nami projekt KULTURA NA WOLNOŚCI” – warsztaty dla wszystkich zainteresowanych - 11 kwietnia 2018 r., godz. 17.00 – 19.00, sala konferencyjna CHCK

- 30 kwietnia 2018 r.: ostateczny termin składania wniosków

- ogłoszenie wyników obrad komisji 14 maja 2018 r.

CAŁKOWITA REALIZACJA INICJATYW: 1 czerwca – 30 września 2018

 

Więcej szczegółów w regulaminie na www.chck.pl oraz na stronie www.chorzow.eu .

 

Kontakt w sprawie projektów inicjatyw:

Agnieszka Pielok – Opara, agnieszka_pielok@chck.pl tel. (32) 349 78 68

 

 

Organizatorzy:

UM Chorzów

Chorzowskie Centrum Kultury

 

„Kultura na Wolności” to projekt Chorzowskiego Centrum Kultury, który początkowo był realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016” oraz w 2017 ze środków własnych CHCK jako kontynuacja.

Celem projektu „Kultura na Wolności” jest:

- zwiększenie udziału grup nieformalnych w życiu społeczno – kulturalnym Chorzowa,

- pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej mieszkańców Chorzowa,

- odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców Chorzowa,

- integracja lokalnej społeczności,

- odkrywanie nowych obszarów współpracy i nawiązanie lepszej komunikacji pomiędzy Chorzowskim Centrum Kultury i jego pracownikami a mieszkańcami Chorzowa.

Zgłaszane inicjatywy są realizowane na rzecz mieszkańców Chorzowa, w przestrzeni miasta, ze szczególnym uwzględnieniem ścisłego centrum Chorzowa. Mają na celu angażowanie mało aktywnych środowisk oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku miasta poprzez działania kreatywne.

Regulamin konkursu - pobierz

Karta zgłoszenia - pobierz