KALENDARIUM

KULTURA NA WOLNOŚCI 2019 - konkurs na lokalne inicjatywy

KULTURA NA WOLNOŚCI 2019

Już czwarty raz zwróciliśmy się do Państwa z propozycją współtworzenia wydarzeń kulturalnych realizowanych na terenie Chorzowa. W tym roku nasze działania skupiały się na współpracy z autorami projektów w wieku 16 – 35 lat.

Wybrane inicjatywy:
 

Projekt PogodOMY autorstwa Patryka Mataniaka

Dzieci, młodzież i seniorzy inaczej widzą i  przeżywają miasto, a w dobie rosnącej „dziury pokoleniowej” rzadko mają okazję wymienić doświadczenia. „PogodOMY ” ma być próbą utrwalenia wielopokoleniowego spojrzenia na Chorzów. Na projekt złożyły się m. in. warsztaty dziennikarskie zakończone przeprowadzeniem wywiadów na temat miasta z seniorami,  warsztaty historyczno-plastyczne dla dzieci, podczas których młodzi chorzowianie poznali historię ulicy Wolności, jej architekturę, a także wysłuchali reportaży i zilustrują opowieści seniorów, całość zwieńczyło stworzenie internetowego przewodnika po ul. Wolności złożonego z doświadczeń kilku pokoleń mieszkańców z możliwością dalszego uzupełnienia  - www.pogodomy.pl 

 

Projekt „Noc spadających gwiazd” – autorstwa Anny Nowak

W ramach projektu zostały zrealizowane warsztaty dla młodzieży w Kawiarni #WOLKA, których celem było włączenie młodzieży w przygotowanie „Nocy spadających gwiazd” (czerwiec-sierpień 2019).

12 sierpnia 2019 r.odbyła sie główna część wydarzenia „Nocy spadających gwiazd”, w programie gra terenowa, animacje i warsztaty rodzinne, muzyka oraz opowieści o spadających gwiazdach. Niestety w związku z niesprzyjającą pogodą czesć warsztatów i animacji przeniesiono na 21 września 2019 na chorzowsi Rynek.

 

Projekt „LATO” autorstwa Magdaleny Grajdek.

Realizacja spektaklu komediowego o beztroskiej tematyce, skłaniającej jednak  do przemyśleń po obejrzeniu całości. Celem inicjatywy było... BAWIENIE PUBLICZNOŚCI. Spektakl odbył się w Starochorzowskim Domu Kultur.

 

Projekt „KUKEJ NA CHORZÓW” autorstwa Arkadiusza Maczucha

"KUKEJ NA CHORZÓW" to wystawa zdjęć przedstawiająca ciekawe miejsca Chorzowa związane z architekturą i budownictwem. Obejrzec można ją było wśród szyldów i bilbordów na ulicy Wolności w Chorzowie. Jej celem było ukazanie, że warto dostrzegać piękno miasta często schowane i przykryte reklamami. Chodziło o przypomnienie sobie jak atrakcyjne jest miasto, w którym żyjemy. 

 

Projekt „Bitwa na Rymy” Freestyle rap autorstwa Piotra Strusza  nie został ostatecznie zrealizowany

 

Współorganizatorami projektu KULTURA NA WOLNOŚCI są Miasto Chorzów i Regionalny Instytut Kultury.

Wydarzenia odbywające się w ramach realizacji zadania „Wolka: działania aktywizujące i kampanie promocyjne skierowane dla młodych mieszkańców Chorzowa w wieku 16-30 lat” w ramach którego organizowany jest projekt Chorzowskiego Centrum Kultury „KULTURA NA WOLNOŚCI”