KALENDARIUM

14.03

18:00

Przegląd filmów z Olgierdem Łukaszewiczem

więcej informacji:
tel. 32 349 78 71/63

Bilet: 5 PLN

14 marca godzina 18:00 Projekcja filmu "Perła w koronie" oraz spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem

15 marcja godzina 18:00 Projekcja filmu "Sól ziemi czarnej"

16 marca godzina 18:00 Projekcja filmu "Brzezina"

 

„Perła w koronie” reż. Kazimierz Kutz, Polska, 1971
dramat, obyczajowy

II część tryptyku śląskiego Kazimierza Kutza. Akcja rozgrywa się w połowie lat trzydziestych.
Film opowiada o wielkiej miłości młodego górniczego małżeństwa, splecionej z historią zwycięskiej walki strajkowej polskich górników z niemieckimi właścicielami kopalni przeznaczonej do likwidacji.

„Sól ziemi czarnej” reż. Kazimierz Kutz, Polska, 1969
dramat historyczny, obyczajowy

Film, poprzez pryzmat losów siedmiu braci Basistów walczących o wolność, opowiada o II powstaniu śląskim z 1920 roku. Kutz pokazuje plebejski charakter powstańczego zrywu oraz takież cechy górnośląskiej kultury (bracia idą do powstania, jakby szli na szychtę w kopalni). Tragizm miesza się w filmie z elementami komediowymi i szczególnym, regionalnym humorem.
Nagrody:
1975 -Nagroda Specjalna Wyróżnienie III- go stopnia Kazimierz Kutz za „twórcze ukazanie nurtu plebejskiego polskich wojen wyzwoleńczych, za odkrycie dla tematyki filmowej piękna regionu śląskiego, za indywidualny styl i wysokie walory artystyczne”
1970 – Złote Grono – Najlepszy film Kazimierz Kutz Nagroda za „nowe, zdecydowanie odbiegające od dotychczas prezentowanych ukazanie autentycznego patriotyzmu jak i polskości ludu śląskiego oraz za wybitne walory artystyczne, a w szczególności za piękno obrazu i dramaturgię filmu oraz jego komunikatywność,
Najlepsza scenografia Bolesław Kamykowski
Najlepsze zdjęcia barwne Wiesław Zdort
Najlepszy scenariusz Kazimierz Kutz

„Brzezina” reż. Andrzej Wajda, Polska, 1970
psychologiczny

Polska prowincja lat 20. XX. Rytm życia niedawno owdowiałego leśniczego Bolesława zakłóca niespodziewana wizyta jego młodszego brata Stasia. I choć chory na gruźlicę Staś przyjechał tu, by umrzeć, więcej w nim witalności niż w silnym i zdrowym Bolesławie. A kiedy nadejdzie kres, jego odejście stanie się dla starszego brata rodzajem katharsis: pozwoli pogodzić się ze stratą żony i odzyskać duchową siłę.
Kameralna, uniwersalna opowieść. Eros i Tanatos, Iwaszkiewicz i Malczewski, nieuchronność ludzkiego losu i piękno przyrody w mistrzowskim obiektywie Zygmunta Samosiuka.