27 MARCA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

11:00-13:00: Warsztaty plastyczne dla seniorów- Maska teatralna. Zajęcia
poprowadzi Iwona Foryś/ sala nr 30, 3p.
Od 13.00: Krasnale z Artystycznej Akademii Seniora przedstawią wiersze
dla dzieci autorstwa Juliana Tuwima i Jana Brzechwy/ sala konferencyjna
ChCK / 1piętro
16:00-18.00: Studio Tańca Współczesnego Tendi zaprasza na otwarte zajęcia
baletowe/ sala baletowa 21/2 p. Jeśli chcesz zobaczyć jaki wysiłek wkładają tancerze w przygotowanie
spektaklu tanecznego, rozgrzewkę mięśni oraz poszczególnych partii ciała, przyjdź i poćwicz z nimi !!!
Zajęcia poprowadzi tancerka i aktorka Teatru Rozrywki w Chorzowie Barbara Ducka
Od godziny 18:00: Lekki Teatr Przenośny zaprasza na próbę otwartą spektaklu pt. „Nieistniejący choć
prawdopodobny dramat o dramacie prawdopodobnego nieistnienia”/ sala teatralna nr 33/3 p. Lekki Teatr
Przenośny proponuje wszystkim chętnym w ramach próby otwartej rozgrzewkę aktorską wraz z aktorami.
18:00-20:00: Stowarzyszenie Teatr Step Tomasza Micha zaprasza na zajęcia z dykcji i emisji głosu, które
poprowadzi aktor i reżyser Tomasz Owczarek/sala konferencyjna CHCK/1 piętro
18:00-20:00: Warsztaty taneczne dla osób w każdym wieku poprowadzi tancerz i choreograf Tomasz
Mich/ Sala baletowa 140/ 2 piętro
18:00: Otwarta próba Teatru „Reduta Śląska/ Scena pod schodami
Zapisy: urszula@chck, tel. 32 349 78 84