Nasz zespół

Jolanta Motyka

P.o. Dyrektora

tel. 32 349-78-88
e-mail: jolanta@chck.pl
 

Anna Pacyna

Z-ca Dyrektora
tel. 32-349-78-88
e-mail: anna@chck.pl

Sabina Suszczyk

Główny specjalista ds. merytorycznych
Koordynator programu Biuro Wydarzeń

tel. 32 349-78-67
e-mail: sabina@chck.pl

Damian Jambor

Główny specjalista ds. merytorycznych
tel. 32 349-78-70
e-mail: damian@chck.pl
 

Damian Bączyk

Specjalista ds. merytorycznych
Administrator Bezpieczeństwa Informacji

tel. 32 349-78-71
e-mail: damian_b@chck.pl
 

Urszula Kamysz-Zawadzka

Główny specjalista ds. merytorycznych
Koordynator programu Scena Powszechna

tel. 32 349-78-84
e-mail: urszula@chck.pl
 

Beata Baran

Główny specjalista ds. merytorycznych
Koordynator programu Edukacja Kulturowa

tel. 32 349-78-78
e-mail: beata@chck.pl

Natalia Oleś

Głowny specjalista ds. merytorycznych
tel. 32 349-78-85
e-mail: natalia@chck.pl
 

Barbara Golasińska

Główny specjalista ds. merytorycznych
tel. 32-349-78-69
e-mail: barbara_g@chck.pl

 

Magdalena Ryś

Główny specjalista ds. merytorycznych
Koordynator ds. promocji i relacji publicznych
tel. 32 349-78-62
e-mail: magda_r@chck.pl

 

Barbara Wichary

Główny specjalista ds. merytorycznych
Koordynator ds. promocji i relacji publicznych
tel. 32 349-78-72
e-mail: barbara@chck.pl

Beata Feja

Kierownik Działu Administracyjnego
tel. 32 349-78-66
e-mail: beata_f@chck.pl

Magdalena Hałas

Główny specjalista ds. kadrowych
tel. 32 349-78-64
e-mail: magda@chck.pl
 

Justyna Siwicka

Główny Księgowy
tel. 32 349-78-76
e-mail: justyna@chck.pl

Iwona Chojnacka

Zastępca Głównego Księgowego
tel. 32 349-78-94
e-mail: iwona@chck.pl

Patrycja Kubica

Specjalista ds. księgowości
tel. 32 349 78 94
e-mail: patrycja@chck.pl
 

Agnieszka Kucharska

Specjalista ds. finansowych
Kasjer główny

tel. 32 349-78-65
e-mail: agnieszka_k@chck.pl
 

Karolina Ryś

Kasjer
tel. 32 349-78-63
e-mail: kasa@chck.pl
 

Tomasz Zorychta

Kierownik działu technicznego

tel. 32 349 78 73
e-mail: tomasz@chck.pl

Adam Buron

Z-ca kierownika działu technicznego
tel. 32 349 78 73
e-mail: adam_b@chck.pl