Centrum animacji

Często myślimy o kulturze w kategoriach rozrywki i spędzania wolnego czasu, tymczasem aktywne uczestnictwo mieszkańców w kulturze zwiększa poczucie ich zadowolenia z miejsca, w którym żyją, generuje rozwój społeczny i gospodarczy, przynosi miastu wymierne zyski. Przez działania animacyjne chcemy budować kapitał społeczny dzielnicy Centrum. 

Tworzymy koalicję podmiotów i organizacji. W 2016 roku uruchomiliśmy program mikrograntów na inicjatywy społeczne realizowane w centrum Chorzowa. Zapraszamy polskich i zagranicznych artystów i animatorów na rezydencje artystyczne, aby pracowali z mieszkańcami naszego miasta nad poprawą przestrzeni, w której żyjemy. W lutym 2016 roku w Chorzowskim Centrum Kultury została uruchomiona Galeria Antresola - miejsce dialogu o kulturze. Swoją twórczość będą w niej mogli prezentować zarówno artyści profesjonalni jak i miłośnicy różnych dziedzin sztuki, lokalne grupy twórcze. Chorzowskie Centrum Animacji czyni starania, aby poprzez kulturę zrewitalizować społecznie przestrzeń centrum Chorzowa. 

Program w swej pracy nawiązuje do tradycji przedwojennego „Domu Ludowego”.

Kwiecień 2024

25.04

18:00

Agnieszka Kłyk i Bożena Gawlikowicz / Zmalowane / Wystawa malarstwa

Finisaż wystawy odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. o godz. 18:00 w Galerii Antresola.

Wstęp wolny

Więcej informacji:
magda_r@chck.pl tel. 32 349 78 62
Centrum animacji
 

Wydarzenia minione:

14.04

16:00

Warsztaty plastyczne dla dzieci z ekologią w tle

Wstęp wolny - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Obowiązują zapisy: tel. 32 349 78 67/65, sabina@chck.pl

Na zajęcia zapraszamy do sali konferencyjnej ChCK
Centrum animacji