KALENDARIUM

Centrum animacji

Często myślimy o kulturze w kategoriach rozrywki i spędzania wolnego czasu, tymczasem aktywne uczestnictwo mieszkańców w kulturze zwiększa poczucie ich zadowolenia z miejsca, w którym żyją, generuje rozwój społeczny i gospodarczy, przynosi miastu wymierne zyski. Przez działania animacyjne chcemy budować kapitał społeczny dzielnicy Centrum. 

Tworzymy koalicję podmiotów i organizacji. W 2016 roku uruchomiliśmy program mikrograntów na inicjatywy społeczne realizowane w centrum Chorzowa. Zapraszamy polskich i zagranicznych artystów i animatorów na rezydencje artystyczne, aby pracowali z mieszkańcami naszego miasta nad poprawą przestrzeni, w której żyjemy. W lutym 2016 roku w Chorzowskim Centrum Kultury została uruchomiona Galeria Antresola - miejsce dialogu o kulturze. Swoją twórczość będą w niej mogli prezentować zarówno artyści profesjonalni jak i miłośnicy różnych dziedzin sztuki, lokalne grupy twórcze. Chorzowskie Centrum Animacji czyni starania, aby poprzez kulturę zrewitalizować społecznie przestrzeń centrum Chorzowa. 

Program w swej pracy nawiązuje do tradycji przedwojennego „Domu Ludowego”.

Luty 2023

5.02

18:30

RECITAL "Właśnie nadszedł ten czas" w wykonaniu Adrianny Wiskulskiej oraz Wojciecha Snopkowskiego / SCENA POD SCHODAMI

Bilety: 10 PLN (liczba miejsc ograniczona)

Więcej informacji: magda_r@chck.pl, tel 32 349 78 62

Kup bilet

Centrum animacji
 
Centrum animacji
 

14.02

18:00

KONCERT WALENTYNKOWY - Muzyka miłością tkana

bilety:
parter:45 PLN, z Kartą 60+ 35 PLN
balkon:40 PLN, z Kartą 60+ 30 PLN

rezerwacja biletów: 32 349 78 63/65/78
więcej informacji: beata@chck.pl, 32 349 78 78

Kup bilet

Centrum animacji