Projekt BAJTEL CHCK

REGULAMIN

Celem projektu „BAJTEL ChCK” jest promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego przez całe rodziny w instytucji kultury.

Uczestnicy projektu:
1. Bezpośrednio - Dzieci w wieku od 3 do 12 lat
2. Pośrednio – Członkowie ich rodzin

Zasady przystąpienia do projektu:
1. Dzieci chętne do przystąpienia do projektu muszą zgłosić się osobiście (z osobą dorosłą) do Działu Organizacji Imprez Chorzowskiego Centrum Kultury (od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 18:00).
2. Na miejscu pracownik ChCK zrobi uczestnikowi zdjęcie (można przyjść ze swoją ulubioną maskotką) i wypełni z nim kwestionariusz osobowy.
3. Na tej podstawie w ciągu 7 dni roboczych wykonana zostanie dla uczestnika karta BAJTEL ChCK.
4. Kartę odebrać będzie można w kasie ChCK.

Uprawnienia dla posiadaczy karty BAJTEL ChCK:
1. Karta uprawnia jej posiadacza i członków rodziny do zakupu specjalnych biletów na imprezy dla dzieci organizowane przez ChCK.
2. Posiadacz karty może dokonać zakupu biletów wyłącznie po okazaniu karty w kasie oraz zobowiązany jest do okazania jej przy wejściu na imprezę.
3. Posiadacze kart w pierwszej kolejności otrzymują informacje (drogą mailową) o aktualnych promocjach i imprezach organizowanych przez ChCK. Dla nich również będą przewidziane różne atrakcje i niespodzianki w ciągu roku kulturalnego.

Zasady obowiązywania karty BAJTEL ChCK:
1. Karta BAJTEL ChCK wydawana będzie od dnia 5 maja 2010 r.
2. Zakupu biletów specjalnych dokonywać będzie można na imprezy organizowane w ChCK od dnia 1 września 2010 r.

 

Więcej informacji:
Dział Organizacji Imprez ChCK tel. (32) 349 78 66/67/68/69/71/84
 

 

Pobierz kwestionariusz osobowy