Edukacja kulturowa

Celem programu jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb wszystkich grup wiekowych oraz zintegrowanie działań edukacji twórczej, jakie są podejmowane w Chorzowie przez różne podmioty, zarówno publiczne, społeczne, jak i gospodarcze. Naszym celem jest wdrożenie spójnego dostosowanego do zmian społecznych w naszym mieście Programu Edukacji Kulturowej.

Czerwiec 2023

Wydarzenia minione:

11.05

10:00

VIII Wojewódzki Konkurs Sztuki Słowa Towary Liryczne Agnieszki Osieckiej

Przesłuchania konkursowe

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 28 kwietnia 2023 r. na adres: reginafrelich77@gmail.com

Więcej informacji: beata@chck.pl, 32 349 78 78
Edukacja kulturowa