LATO Z POLSKĄ W CHORZOWIE

W dniach od 14 do 21 czerwca 2018 r. w Chorzowie gościliśmy 23 osobową grupę gości z Ukrainy. Były to dzieci z polskich rodzin z Łanowic na Ukrainie reprezentujących Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Łanowicach. Projekt ten pod nazwą „LATO Z POLSKĄ W CHORZOWIE” już po raz drugi został zrealizowany przez Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wraz z miastem Chorzów, a współfinansowany został przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

W czasie 10 dniowego pobytu goście zakwaterowani byli w Szkole Podstawowej nr 25 im. Stanisława Hadyny w Chorzowie Maciejkowicach, gdzie w gościnnych jej murach integrowali się z polskimi dziećmi, spędzali miło czas, spożywali smaczne posiłki, wyruszali na wspólne wycieczki.

Goście odwiedzili między innymi Śląskie Zoo, Planetarium, Skansen, Muzeum Powstań Śląskich, zwiedzali Katowice wraz z Urzędem Wojewódzkim, odbyli autokarowe wycieczki do Bystrzycy na Zaolziu ( republika Czech), płynęli statkiem po Kanale Gliwickim, odwiedzili też Koszęcin i Częstochowę. Dzieci w czasie całego pobytu w Chorzowie odwiedzały Chorzowskie Centrum Kultury, gdzie prezentowane były spektakle taneczno – muzyczne, czynnie brały udział w konkursach językowych, śpiewały polskie piosenki, mówiły wiersze, aby w końcowym etapie spisać to niezwykle ciepło i serdecznie w postaci wspomnień z pobytu w Chorzowie.