BUDŻET OBYWATELSKI - KULTURA 2018

W tym roku Chorzowskie Centrum Kultury koordynuje prace nad realizacją 4 budżetów obywatelskich z zakresu kultury.

Wśród projektów które zyskały dofinansowanie Urzędu Miasta Chorzowa znalazły się:

 

- Festyn środowiskowy „Od malucha do seniora” przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Sportowa w Chorzowie

- Koncert „Głosy Batrego” realizowany w Chorzowskim Centrum Kultury  -  organizator III Liceum Ogólnokształcące im Stefana Batorego w Chorzowie

- Stworzenie Centrum Młodzieżowego Filmu Amatorskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie
- Realizacja zajęć i projekcji plenerowych dla dzieci na terenie dzielnicy Chorzów II