Chorzowskie Spotkania z Kinem europejskim im. Kazimierza Kutza

Repertuar spotkań znajdziecie na naszych stronach:
http://kino.chck.pl/repertuar/
https://sdk.org.pl/kino-frajda-5/

Z A P R A S Z A
Chorzowskie Centrum Kultury Starochorzowski Dom Kultury Kino za Rogiem Grajfka w Chorzowie Kino za Rogiem Frajda w Chorzowie Starym