Czy wiecie, że w ChCK gościmy wolontariuszki z Czech i Ukrainy?

W ramach projektu 'Be CuL: Cultural Local-teering!' dofinansowanego przez Europejski Korpus Solidarności są u Nas na rocznym wolontariacie
Anastazja Kukuczkova z Czech i Nika Bunziak z Ukrainy.

Przy realizacji projektu współpracujemy z Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu

Cieszymy się, że jako instytucja możemy uczestniczyć w tym programie!

#fundacjaeio #erasmusplus #eks #wolontariusze #chck