Czy wiecie, że w ChCK gościmy wolontariuszki z Czech i Ukrainy?