Kultura na Wolności - młodzi WYNIKI

Projekty, którym zostaną przyznane granty to:

"Grający orszak Tułaczy" - Bartosz Smoleń
Galeria Freeland na Wolności - Magdalena Sławicka

Trzeci projekt - Szekspir w Chorzowie - wymaga dodatkowych konsultacji. Ostateczna decyzja o przyznaniu grantu zapadnie po 7 czerwca 2017.

Gratulujemy!

Projekt „Kultura na Wolności” jest adresowany do młodych mieszkańców centrum Chorzowa w wieku od 15 do 26 lat. Jednak w jego realizacji mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Chorzowa i miast ościennych w każdym wieku, wszyscy też mogą z niego skorzystać.
Bezpośrednio poprzez samo uczestnictwo w projekcie; zgłoszenie  pomysłu,  zarządzanie  swoim  projektem,  zdobywanie  nowych  doświadczeń  i samorealizację.
Drugim sposobem uczestnictwa bezpośredniego jest udział w realizowanych inicjatywach.
Pośrednio  korzyść  z  projektu  powinni  odczuć  wszyscy  mieszkańcy  miasta, ponieważ zakładamy, że projekt „Kultura na Wolności” na  tyle zainicjuje społeczny ruch kulturotwórczy, że przyczyni się on do rewitalizacji życia społeczno – kulturalnego centrum Chorzowa – z którego w większym lub mniejszym stopniu korzysta każdy mieszkaniec.

Chorzowskie Centrum Kultury ogłasza już po raz drugi konkursu mikrograntów „Kultura na Wolności”. Tym razem zapraszamy do udziału w konkursie młodych w wieku od 15 do 26 lat.

Wnioski na działania w różnych formach (np. koncerty, pokazy filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty, kursy, wieczorki tematyczne, kluby dyskusyjne, graffiti itp. ) mogą składać osoby indywidualne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe.

Wniosek nie jest skomplikowany. Dodatkowo w każdej chwili można skonsultować z nami swój pomysł mailowo barbara@chck.pl,  dzwonić pod numer 32 349 78 68 lub po prostu przyjść do nas osobiście.

Na wnioski na działania kulturalne w Chorzowie czekamy od 3 kwietnia do 19 maja 2017 roku. Najciekawsze z nich zrealizujemy wspólnie.

Pliki do pobrania:

Formularz wniosku
Regulamin konkursu