Kultura na Wolności - Wyniki

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przesłali wnioski do udziału w konkursie mikrograntowym „KULTURA NA WOLNOŚCI”. Cieszymy się, że znaczna większość uczestników mogła spotkać się z nami i opowiedzieć swoich pomysłach na kulturę w Chorzowie. Różnorodność proponowanych wydarzeń i sposobów realizacji zaowocowały wyłonieniem sześciu projektów, których realizacja odbędzie się w okresie czerwiec – wrzesień 2018. Ich autorów zaprosimy na warsztaty, podczas których opracujemy szczegółowy kosztorys i harmonogram dla każdego działania. W niektórych przypadkach będziemy negocjować drobne zmiany w kosztów lub programu.

 

Lista projektów zakwalifikowanych do realizacji:

(kolejność przypadkowa)

 

  1. „Zrób Sobie Festival”

  2. „Wolno i szybko – zatańcz z nami”

  3. „Gra o żelazny tron Królewskiej Huty czyli gra miejska z okazji 150-lecia Królewskiej Huty”

  4. „Mama na wolności – różne oblicza bliskości”

  5. Interaktywna wystawa plenerowa wieloletniego projektu fotograficznego „KLASA”

  6. „Czas Królewskiej Huty – Chorzowskie Zegary”