KULTURA NA WOLNOŚCI CZ.2

Kultura na Wolności” to projekt Chorzowskiego Centrum Kultury realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016”.

Celem projektu „Kultura na Wolności” jest:

- zwiększenie udziału grup nieformalnych w życiu społeczno – kulturalnym Chorzowa,
- pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej mieszkańców Chorzowa,
- odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców Chorzowa,
- integracja lokalnej społeczności,
- odkrywanie nowych obszarów współpracy i nawiązanie lepszej komunikacji pomiędzy Chorzowskim Centrum Kultury i jego pracownikami a mieszkańcami Chorzowa.

Spośród otrzymanych 24 ofert na spotkaniu komisji oceniającej wnioski z inicjatorami projektów zostało wybranych 5 najbardziej interesujących inicjatywy lokalnych:


1. Murale Oblicza Wolności (Małgorzata Rozenau)

Zrealizowanie serii murali na ulicy Wolności w Chorzowie, wpisanych w dostępną przestrzeń budynków. Murale przedstawiałyby twarze zwykłych ludzi, mieszkańców ul. Wolności, lub jej częstych bywalców. Cele inicjatywy są estetyczne, społeczne, kulturotwórcze:

Forma muralu odpowiednio wpasowana w znane miejsca ulicy odświeża i uatrakcyjnia jej wygląd (działanie sztuki w przestrzeni miasta) buduje się poczucie wspólnotowości, większego połączenia z miejscem i zadowolenia z wyglądu miasta, w którego przestrzeni znajdują się realizacje artystyczne. Poprzez upowszechnienie wizerunków ciekawych osób rośnie zainteresowanie miejscem, jego dziejami.


2. Gram więc myślę na Wolności (Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki Oddział Śląski w Chorzowie)

Projekt zakłada organizację dnia z grami oraz zabawami logicznymi i strategicznymi dla mieszkańców Chorzowa, założeniem jest zaproszenie całych rodzin do wspólnych rozgrywek. Idea ma popularyzować gry rozwijające myślenie oraz zachęcić mieszkańców do wspólnego spędzania czasu. Projekt zakłada integrację międzypokoleniową mieszkańców. Gry planszowe poprzez naukę myślenia strategicznego wpływają na rozwój intelektualny, pokazują, jak można wygrać z uczuciem satysfakcji oraz jak przegrana uczy pokory, motywuje do pokonywania trudności i podejmowania skutecznych działań.

Strona wydarzenia TUTAJ.


3. Chorzów śródmieście wrażeń ( Ewelina Kawecka)

Projekt zakłada stworzenie mapy wrażeń centrum Chorzowa, czyli mapy, której celem jest identyfikacja miejsc ciekawych, interesujących ważnych dla mieszkańców, użytkowników i odwiedzających miasto oraz tych zapomnianych, zaniedbanych i wartych przemiany. W stworzeniu mapy pomoże organizacja gier miejskich, które będą współtworzone przez mieszkańców. Cele inicjatywy to przede wszystkim wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców Chorzowa poprzez podniesienie ich wiedzy na temat znaczenia historycznego, architektonicznego i przestrzennego centrum miasta. A także aktywizacja społeczna mieszkańców, podniesienie atrakcyjności ulicy poprzez organizację gier miejskich, identyfikacja miejsc szczególnie ważnych społecznie oraz miejsc społecznie wykluczonych i zapomnianych.

Zapraszamy na dwa wydarzenia w ramach projektu:
17.09 - startujemy spod ChCKu o godzinie 11.00 - więcej informacji TUTAJ.
8.10 - godz. 11.00

 


4. Świadkowie historii 2.0 (Witold Szwedkowski i Sebastian Pypłacz)

W związku z tym, że wiele wniosków było świetnie przygotowanych, spróbowaliśmy połączyć kilka projektów. Udało się to w dwóch przypadkach, połączyliśmy projekt "Świadkowie historii" i "Wolka 2.0" tworząc jeden "Świadkowie historii 2.0" Pierwszy projekt wzbogacamy o założenia drugiego, którego ideą jest wykreowanie nowego wizerunku ulicy Wolności, poprzez udokumentowanie lokalnych historii, wydarzeń i ludzi oraz realizację działań artystycznych. Zostanie on zrealizowany w okrojonym stopniu skupiającym się na dokumentacji reportażowej historii opowiedzianych przez ich świadków czyli mieszkańców. Autorzy projektów chętnie zgodzili się na wspólną realizację projektu widząc w tym rozwiązaniu nowy potencjał.

Opracowanie mapy i przewodnika zawierającego opis kilkudziesięciu „świadków historii” z terenu centrum Chorzowa. „Świadkowie historii” to przedmioty i detale architektoniczne o niegdyś precyzyjnie określonym zastosowaniu informacyjnym, konstrukcyjnym, reklamowym itp. Dziś są zapomniane, nieużywane i mimo wieku przekraczającego nieraz 100 lat są usuwane z krajobrazu miejskiego. Zwykle z utratą podstawowej funkcji, do jakiej zostały zaprojektowane, tracąc jakąkolwiek wartość materialną poza ceną surowca, z którego zostały wykonane (np. żelaza). Nie posiadają też statusu zabytku techniki.

Celem jest podniesienie świadomości mieszkańców o historycznej, czasem wręcz unikalnej wartości przedmiotów mijanych codziennie na ulicy, w bramie, na klatce schodowej, włączenie mieszkańców w proces tropienia i identyfikowania chorzowskich „świadków historii” stworzenie oferty dopełniającej istniejące ścieżki chorzowskich zabytków o ścieżkę turystyki alternatywnej.

Strona wydarzenia dostępna TUTAJ.


5. Biblioteka Pod chmurką dla aktywnych rodziców (Ewa Klepczarek (Klub Aktywnych Mam)

Kolejnym projektem, w którym wykorzystujemy założenia dwóch projektów jest "Biblioteka pod chmurką dla aktywnych rodziców" tu znowu pierwszy projekt wzbogacono o część działań drugiego tj. „Myśleć fotograficznie mamusiowe kadry” czyli warsztaty fotograficzne prowadzone przez jedną z mam, która pokaże pozostałym jak fotografować swoje dzieci ale też udokumentuje całość działań. Projekty skierowane są do tej samej grupy odbiorców autorzy projektów porozumieli się i połączyli siły.

Organizacja warsztatów teatralnych i fotograficznych dla aktywnych rodziców i ich dzieci, łączących wspólny aktywny czas rodziny z zabawą i nauka płynącą z bajek. Warsztaty w formie zabawy obejmują zajęcia plastyczne, ruchowe, muzyczne.

Dzięki dofinansowaniu rodzice dostaną profesjonalne wsparcie teatralne, a efektem warsztatów będzie wspólne (rodzice i dzieci) wystawienie przedstawienia teatralnego. Inicjatywa ma na celu aktywizacje rodziców, promowanie aktywnego stylu życia, budowanie relacji między mieszkańcami, poszerzenie wiedzy teatralnej i muzycznej dzieci i ich rodziców w oparciu o tradycyjna literaturę, dzielenie się swoimi talentami i fascynacjami, rozbudzenie potrzeb społeczności lokalnej i zwiększenie zainteresowania życiem kulturalnym miasta, rozszerzenie działalności grupy "Aktywnych rodziców" poprzez wzbogacenie oferty oraz zwiększenie ilości uczestników.

Pracą przy tych działaniach zajmą się zespoły składające się z autora/ów inicjatywy i pomagającego mu/im merytorycznie pracownika ChCK.

Wszystkie realizowane będą  w przestrzeni miasta przy ul. Wolności i Centrum, z i na rzecz mieszkańców Chorzowa, a także przyciągając ludzi z miast ościennych, którzy w swoich celach odwiedzają Chorzów. Mają one na celu angażowanie mało aktywnych środowisk i wzmacnianie pozytywnego wizerunku miasta poprzez działania kreatywne.

Inicjatywy będą realizowane w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 4 listopada 2016 roku ze środków Narodowego Centrum Kultury i Chorzowskiego Centrum Kultury.