LUDUS DANIELIS - GRA O PROROKU DANIELU / Schola Węgajty